2010 / ΠΕΡΑΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΩΜΑ – ΣΙΔΕΡΟ +3

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Η Συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις δεν είναι αυτοσκοπός για το Βαρελά, ούτε ποσοτική άθροιση συμμετοχής σε εκθέσεις. Κριτήριο για την συμμετοχή του, είναι η θεματική των ομαδικών εκθέσεων και η στόχευσή τους.


Επιλεκτικός, χωρίς να υποτιμά τους συναδέλφους του, αλλά διακριτός όσο αφορά τις αρχές, τις αξίες, την στάση και την δράση του.


Αν και οπαδός της άποψης, «συμμετέχω δια μέσο της ατομικής έκφρασης σε συλλογικής δράσης»,  η επιλογή συμμετοχής σε ομαδικές εκθέσεις καθορίζονται από το θεσμικό χαρακτήρα των διοργανωτών που έχουν ίδιους, αλλά και παρεμφερείς στόχους, αγωνιούν και παλεύουν για τον άνθρωπο και τελικά, ως αποτέλεσμα, συναντώνται αλληλέγγυοι με τη τέχνη, τον πολιτισμό και το εικαστικό έργο, γιατί πιστεύουν ότι η τέχνη έχει την ικανότητα να κάνει τον άνθρωπο να σκέφτεται.


Αν οι ομαδικές εκθέσεις, έχουν ως περιεχόμενο και σκοπό την κοινωνική διεργασία, να υψώσουν δηλαδή τον άνθρωπο, να πάει ένα βήμα πιο πέρα  την ανθρωπιά του από το έργο, τότε η συμμετοχή του Βαρελά είναι δεδομένη.

Περισσότερα δείτε στο pdf -->