ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνων


Βαρελάς Τάκης - εργαστήριο


Στο Εργαστήριο Σχεδίου & Ζωγραφικής Βαρελά Παναγιώτη ασκείται η διδασκαλία για προετοιμασία εισαγωγικών εξετάσεων για τις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών.

Μαθήματα σχεδίου/σύνθεσης, ελεύθερου θέματος. 


Η σπουδή περιλαμβάνει σχέδιο μοντέλου, νεκρής φύσης και εκμαγείου. 

Αρχές σύνθεσης, χρώμα και σύνθεση υλικών.


Σημαντικο παράγοντας είναι η κατανόηση των εννοιών της συνεργίας της μορφής και το περιεχομένου, του όγκου και της φόρμας, σε συνάρτηση με το χρώμα.


Τα παραπάνω είναι απαραίτητα γνωστικά εργαλεία για να ξεδιπλώσει ο κάθε μαθητής τα δικά του αυτοτελεί εκφραστικά μέσα.

Η τεχνική είναι συνάρτηση της παρατήρησης ως προς το αποτέλεσμα.


Τα μαθήματα είναι απογευματινές ωρες 6μμ- 9μμ Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη

Το εργαστήριο βρίσκεται στην Μίμη Ανδριανού 17 Α. Αλώνια Σαλαμίνας 18 900

Τηλ. 210 4651 679

Κιν. 6972 250 532

Email Varelas_takis@hotmail.com

www.varelas-takis.gr