Ο Φουτουρισμός image maker του φασισμού

Μαρινέττι: «Η τέχνη πράγματι δεν μπορεί να είναι 
παρά βία, σκληρότητα και αδικία !!!» 


Ο Ιταλός φουτουριστής Filippo Marinetti, θεωρητικός και επικεφαλής της προπαγάνδας του Μουσολίνι. διατύπωσε τους βασικού άξονες  στην τέχνη, τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία, την λογοτεχνία, την ποίηση, όπου  διάμεσου της τεχνολογίας έκανεπλύση εγκέφαλου στον Ιταλικο λαό για λογαριασμό της αστικής τάξης στην Ιταλία.


Είναι πράγματι εντυπωσιακοί πως ένα καλλιτεχνικό ρεύμα, μπορεί να ενσωματωθεί και να λειτουργήσει ως δούρειος Ίππος για τον εκφασισμό της κοινωνίας. Η περίπτωση του Μαρινέττι και του φουτουρισμού και των εκφραστών του στην φασιστική Ιταλία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, για το πώς αξιοποιώντας τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας έγινε ο image maker  της φασιστικής Ιταλίας και του Μουσολίνι και έσυρε το λάο της Ιταλίας στη βαρβαρότητα.


Ο φασισμός ως ένα ιστορικό, κοινωνικό-πολιτικό ρεύμα συγκροτήθηκε πάνω σε μια εξελικτική διαδικασία οικονομικής κρίσης του καπιταλισμού. Υπόβαθρό του αποτέλεσε η εκβιομηχάνιση και ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός που είχαν ως αντανάκλαση την οργανική ενσωμάτωση και καλλιτεχνική αξιοποίησή τους από το φουτουριστικό κίνημα.


Ό Μαρινέττι στο μανιφέστο του «Αποσύνθεση του συντακτικού-Φαντασία χωρίς δεσμά¨-Ελεύθερες λέξεις» δηλώνει: «Ο φουτουρισμός βασίζεται στην πλήρη ανανέωση της ανθρώπινης ευαισθησίας, που προκαλείται από τις μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις» 

Περισσότερα δείτε στο pdf -->